Doç. Dr. Süleyman EserdağKozmetik Jinekoloji ve Cinsel Terapi
Avrupa Board Sertifikalı Cinsel Terapist (Fellow)
‘Kadın Genital Estetik ve Fonksiyonel Cerrahisi’ Kitabının Yazarı
PAYLAŞ:

Genital Estetik Operasyonları Hakkında Genel Bilgiler

Genital estetiği en sık jinekologlar yani kadın hastalıkları ve doğum hekimleri ve plastik cerrahlar tarafından yapılır. Genital bölge anatomisine hâkim olmaları avantajlarıdır.
Genital Estetik Operasyonları Hakkında Genel Bilgiler

Genital Estetik Operasyonları Hakkında

Kadınların genital bölgeleri ile ilgileri, bu bölgeye yükledikleri toplumsal anlamlar ve yapılan genital uygulamalar tarihsel süreçte Firavun döneminde başlamış olup günümüze kadar devam etmiştir.

Farklı toplumlarda yapılan geleneksel genital bölge süslemeleri, boyamalar, dövmeler, takılan piercing benzeri takılar, dokuların küçültülmesi veya büyütülmesi amacıyla yapılan işlemler ve genital sünnet gibi operasyonlar bu uygulamaların yalnızca bazılarıdır.

Kadın genital estetik operasyonları artıyor mu?

Günümüze geldiğimizde ise özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren internet kullanımının yaygınlaşması, pornografik video ve görsel paylaşımlarının artması, daha sonrasında hızla gelişen sosyal medya kültürü, toplumsal olarak görselliğe ilgimizin artışı ve görsel ‘kıyaslama’ yarışımız genital operasyonlara olan ilgiyi arttırmıştır.

Diğer taraftan Müslüman ülkelerde yaygın olan genital epilasyon alışkanlığının yıllar içerisinde batılı toplumlarda da artması, kadınlardaki vulvar kamuflajın ortadan kalkması ve bunun sonucunda genital bölge görselliğinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kız çocuklarına yönelik üretilen “Barbie” oyuncakları, kadın genital estetiği için de idealize edilerek “Barbie vajina estetiği” kavramının gelişmesine neden olmuştur.

Designer Vagina nedir?

Diğer taraftan kötü giden evliliklerin cinsellik ile bağdaştırılması, çiftlerin cinsel ilişkideki beklentilerinin artışı, psikolojik ve seksüel yönden kadınların daha iyi hissetme arzuları, genel olarak anti-aging tedavilerindeki artışlar da hastaların “designer vagina” operasyonlarını tercih etme nedenleri arasındadır. Designer vagina terimi “iyi dizayn edilmiş vajina” veya “modaya uygun vajina” anlamında kullanılmaktadır.

Doğru cerrahi tekniklerin gelişimi, farklı ameliyat dikiş materyali seçenekleri, çeşitli anestezi yöntemleri ile sağlanan konfor, bu alanda kendisini geliştirip öne çıkan hekimler ve bazı dernekler tarafından verilen kurslar da estetik genital cerrahi sanatının gelişmesini sağlayan diğer önemli faktörler arasındadır.

Genital Ağda Modası: ‘Brezilya Ağdası’ ve ‘Hollywood Ağdası’

Vajina Bikini Bölgesi Tüy Miktarı

Kadınlarda Genital Bölge Ağda Türleri – Brezilya Ağdası Ve Hollywood Ağdası

Müslüman toplumlarda bir dini gereklilik halinde olan genital ağdanın batı toplumlarında da yaygınlaşması kadınların ‘vulvar kamuflajlarını’ ortadan kaldırarak genital bölgenin önemini arttıran unsurlardan olmuştur.

Diğer taraftan, batı toplumunda ‘Brezilya ağdası’ veya ‘Hollywood ağdası’ şeklindeki genital moda akımlarının ortaya çıkışı da vulva görselliğine artan ilginin önemli işaretleridir.

Brezilya ağdası ve Hollywood ağdası şeklinde tarif edilen genital bölgenin tüylerinin alınma modası farklı şekillerde olabilmektedir.

Genital estetik operasyonlar yapılmalı mı?

‘Genital estetik ameliyatlar gerekli mi, yapılmalı mı, tıbbi gereklilikleri var mı, yoksa kadın genitalinde sakatlamalara yol açarak kalıcı tıbbi hasarlara mı yol açar’ şeklindeki endişeler, başta ACOG (Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji),RCOG (İngiltere Kraliyet Obstetrik ve Jinekoloji Koleji),SOGC (Kanada Obstetrik ve Jinekoloji Derneği),FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Birliği) gibi kuruluşlar ve kadını bir cinsel obje haline getireceğini düşünen feminist örgütler tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Tüm eleştirilere rağmen pandoranın kutusu bir kere açılmış, hastaların yoğun talepleri ile dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde genital estetik operasyonları hızlı bir artış trendine girmiştir.

Ancak, Plastik Cerrahi ihtisası ve Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası programlarında yer almayan genital estetik operasyonları, bu alanda özel bir eğitim almamış olan hekimler tarafından, yalnızca kişisel öngörülerle uygulanmaya çalışılınca pek çok komplikasyonu ve malpraktisi de beraberinde getirmiştir.

Genital estetik operasyonlar tıp eğitimi içinde yer almaz!

Rutin muayenelere gittiğiniz hekiminizin tıp alanında iyi ve tecrübeli bir hekim olması, genital estetik operasyonlar alanında da iyi olduğu anlamına gelmez. Genital estetik operasyonları, tıp eğitimi ve asistanlık eğitimi içinde yer almamaktadır. Bu yüzden genital estetik operasyonlarını olmayı düşünen hastaların bu alanda tecrübeli hekimlere ulaşabilmeleri için detaylı bir araştırma yapmaları önemlidir. Yeterli tecrübe sahibi olmayan cerrahlar tarafından yapılan operasyonlarda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir.

Genital estetik ameliyatlar kimler tarafından yapılır? Jinekologlar mı yoksa plastik cerrahlar mı?

Genital estetik ameliyatlar en sık jinekologlar yani kadın hastalıkları ve doğum hekimleri ve plastik cerrahlar tarafından yapılır. Kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin genital bölge anatomisine hâkim olmaları onlara avantajlar sağlar. Ancak her jinekolog hekiminin bu genital estetik ile ilgili çalışmadığını, bu alanda çalışan jinekologların genel cerrahi prensiplerin yanısıra plastik – estetik cerrahinin temel ilkeleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtmeliyiz.

Tüm estetik operasyonların, yasalarımızdaki ‘eser sözleşmesi’ ilkelerine dahil olduğunu düşünürsek, genital estetik ameliyatını uygulayacak hekimin;

 • Uygulama yapmadan önce estetik cerrahinin temel prensipleri, genital estetik operasyon teknikleri, lazer, radyofrekans gibi enerji bazlı tedaviler, rejeneratif (yenileyici) uygulamalar ve seksoloji ile ilgili eğitimler almış olması,
 • Hangi hastada hangi ameliyat tekniğini kullanacağını iyi bilmesi,
 • Operasyonların baştan iyi planlanması,
 • Ameliyat öncesi hastaya detaylı bilgilendirmeleri yaptıktan sonra operasyona geçmesi önemlidir.

Genital Estetik Terminolojisi

Estetik kelimesi eski Yunan dilindeki ‘aisthetikos’ kelimesinden gelmektedir. Estetik, duyarlı, hisli, algı duyusu ile ilgili gibi anlamlar taşır. ‘Kozmetik’ ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Genital estetik operasyonlar cerrahi - cerrahi dışı bazı uygulamaları içerir ve farklı isimlerle anılmaktadır:

 • Vulvovajinal Plastik Cerrahi,
 • Genitoplasti,
 • Kozmetik Jinekoloji,
 • Kozmeto-Plastik Jinekoloji,
 • Kadın Kozmetik Plastik Genital Cerrahisi,
 • Estetik Genital Cerrahi.

Vajinal rejüvenasyon nedir?

‘Vajinal rejüvenasyon’ terimi her ne kadar vajinal gençleştirme, vajinoplasti (vajina daraltma) ve perineoplasti (perine düzeltme) için kullanılsa da bu terimin tam olarak sınırları tarif edilmemiştir.

Genel olarak vajinal rejüvenasyon; vajina ve komşu organlarının optimal şekilde düzeltilmesi ve onarılması amacıyla yapılan tüm estetik ve fonksiyonel prosedürleri içeren bir ‘şemsiye terim’ olarak görülmektedir. Ayrıca vajinal rejüvenasyon kelimesi isim tescilli olduğundan kullanılması da önerilmez.

Genital Estetik Ameliyatları ve Plastik Cerrahi Alanı

Plastik cerrahi insan vücudunda;

 • Alterasyon (değiştirme),
 • Restorasyon (mimari yenileme),
 • Rekonstrüksiyon (yeniden yapılandırma) alanlarındaki bir uzmanlık dalıdır.

Kozmetik ve rekonstrüktif cerrahi kategorilerini içerir. Rekonstrüksiyon doğuştan veya kazanılmış kusurların fonksiyonel olarak yeniden yapılandırılmasını, kozmetik (=estetik) ise görünümü güzelleştirmeyi amaçlar.

Plastik kelimesi ise Yunanca’dan ‘plastikē’ kelimesinden türemiştir ve ‘yeniden şekil verme’ anlamında kullanılır. Örneğin ‘labioplasti’ dudak estetiği, ‘vajinoplasti’ vajinanın ön ve arka kısmının onarılması, ‘himenoplasti’ kızlık zarının onarımı ve rekonstrüksiyonu anlamına gelir.

Estetik cerrahi, plastik cerrahinin en büyük kısmını kapsar. Plastik cerrahi içinde ayrıca yanık cerrahisi, kraniofasiyel cerrahi, mikrocerrahi, el cerrahisi ve pediatrik plastik cerrahi gibi farklı alt bölümler de yer alır. Özellikle son yıllarda plastik cerrahların genital estetik operasyonlara olan ilgisi artmaktadır.

Genital estetik alanı ile ilgilenmek isteyen plastik cerrahların kadın genital anatomisi ve fizyolojisi hakkında eğitim almaları önemlidir.

Genital estetik cerrahi, “kozmetik jinekoloji” olarak da bilinir!

Genital estetik prosedürler, “kozmetik jinekolojik operasyonlar” olarak da bilinmektedir ve kadın doğum hekimliği içinde “kozmetik jinekoloji” alanı içinde yer almaktadır. Hastaların genital bölge ile ilgili problemlerinde ilk başvurdukları hekimlerin başında jinekologlar yani kadın hastalıkları ve doğum hekimleri gelir.

Jinekolog hekimlerin bu bölgenin anatomi ve fizyolojisine hakim olmaları, bartholin kisti çıkarılması, epizyotomi (doğum kesisi) onarımı, kolporafi, perineoplasti, idrar kaçırma, pelvik organ sarkma cerrahileri gibi ameliyatlardaki tecrübeleri jinekolog hekimlere genital estetik prosedürler ile ilgili avantajlar sağlar. Ancak, bu alanda çalışmayı düşünen jinekologların temel estetik cerrahi prensipler ve seksoloji konularında bilgi sahibi olmaları da önemlidir.

Kadınlarda genital estetik operasyonlar şemsiyesi!

Kadınlarda genital bölge ile ilgili estetik ve fonksiyonel prosedürler, cerrahi ve cerrahi dışı bir dizi operasyonları içermektedir. Genital estetik ile ilgili doğru ameliyat teknikleri doğru hasta grubunda uygulandığında alınan sonuçlar da son derece yüz güldürücü olmaktadır.

HASTA VİDEOLARI
SORU SORABİLİRSİNİZ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER

Doç. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından genital estetik cerrahisi ve seksoloji alanlarında verilen kurs, eğitim ve toplantıların bir kısmını aşağıdaki bölümlerden inceyebilirsiniz.

TÜM EĞİTİMLER
İletişim ve Randevu

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

TRENDE
Doç. Dr. Süleyman EserdağDoç. Dr. Süleyman EserdağKozmetik Jinekoloji ve Cinsel Terapi
Avrupa Board Sertifikalı Cinsel Terapist (Fellow)
‘Kadın Genital Estetik ve Fonksiyonel Cerrahisi’ Kitabının Yazarı
0212 225 15 00
0530 763 34 00
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası